فرم نظر سنجی مشتری

 تاریخ  :   شماره
نام مشتری : سن مشتری :
نام محصول :
select
منطقه ارزیابی :
موارد
مقدار امتیاز
10 8 6 4 2
کیفیت و طرح بسته بندی 
طعم / مزه
بافت محصول
قیمت
وضعیت بهداشتی
اندازه و وزن محصول
بو و عطر
1. آیا محصولات درنا در دسترس شما می باشد؟            
2. کدام یک از محصولات درنا را ترجیح می دهید؟
3. کدام یک از محصولات درنا را ترجیح می دهید؟
3. در جمع محصولات درنا جای چه محصولی را خالی می بینید؟(از نظر شکل و اندازه)
سایر پیشنهادات :