ضمن آرزوی موفقيت برای يکايک شما مشتریان گرامی، نظر به پیاده سازی سیستم مدیریت کیفیت رسیدگی به شکایات مشتریان بر مبنای استاندارد ISO10002 شرکت بیسکولارج آمادگی خود را جهت دریافت ، رسیدگی و پاسخگویی به شکایات مشتریان محترم از طریق شماره تماسهای شرکت تحت عنوان صدای مشتری و آدرس ایمیل ISO10002@DORNA-CO.COM اعلام می دارد .


Menu