ثبت شکایات

کاربر گرامی لطفا مراحل زیر را تکمیل نمائید

مشخصات مربوط به شکایت کننده
نام و نام خانوادگی / سازمان : آدرس ایمیل :
شماره تماس ثابت : نام و نام خانوادگی شخصی که با آن تماس گرفته شود :
شماره تماس همراه :
مشخصات شرح شکایت
نوع شکایت :
شرح شکایت :
آدرس : کشور :
select
شهر :
select
تاریخ ثبت شکایت :
انتخاب تاریخ
 مدارک ضمیمه  

توجه : لطفا نمونه را جهت بررسی شکایات نزد خود نگه داشته تا همکاران ما در اسرع وقت با شما تماس گرفته و نمونه را تحویل بگیرند.

Menu